Over Stichting Gifted Art

De Stichting Gifted Art is in het leven geroepen om onderzoek naar beeldende kunst te bevorderen. Ook steunt de stichting musea bij de aankoop van belangrijke kunstwerken. Wij stimuleren kunstbeleving door een actief ondersteuningsbeleid bij museale collecties.

Missie

Stimulering van kunstbeleving door een actief ondersteuningsbeleid bij museale collecties, bij de samenstelling van exposities en kunst (-historische) publicaties.

Doel

De bevordering van behoud van kunst in Nederland en het stimuleren en ondersteunen van kunsthistorisch onderzoek en publicaties. Daarnaast hoort het actief tentoonstellen van kunst tot het doel van Gifted Art. Ook algemene doelen kunnen door de stichting worden ondersteund.

Kunst na 1825

Alleen aanvragen die met beeldende kunst na 1825 verband houden, zullen in behandeling worden genomen. Het accent ligt op schilder- en beeldhouwkunst uit de periode 1850 - nu.