Bestuur Stichting Gifted Art

J.A.W. van Duijn

Voorzitter

C.J.M. Zantboer 

Secretaris / penningmeester

I.P.L. Bouwman 

Bestuurslid, kunstexpert

Aan de bestuurleden wordt geen beloning uitbetaald.
De stichting heeft geen medewerkers.