Uw bijdrage

Als onze ideeën en projecten u aanspreken, zouden wij een gift zeer op prijs stellen. Wilt u ons financieel steunen? Via onderstaande knoppen kunt u een bedrag aan ons doneren. Een 'vrije' gift is mogelijk vanaf 5 euro. U kunt betalen met iDEAL en wordt tijdens het betaalproces doorverwezen naar uw eigen bankomgeving. 

ANBI status

Stichting Gifted Art is als ANBI goedgekeurd door de Belastingdienst
onder nummer 816853514. De Belastingdienst publiceert alle door haar erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op haar website.
Sinds 2012 heeft de stichting de bijzondere ANBI status van culturele instellingen (CI).

De ANBI status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Door de CI-status is een gift voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting en 150% als het vennootsschapsbelasting betreft. 
  • Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.